czwartek, 17 maja 2018

Książka na Dzień Matki


Zbliżają się ważne dni, szczególnie podkreślające rolę więzi rodzinnych. To Dzień Matki
(26 maja) i Dzień Dziecka (1 czerwca). Warto pomyśleć, jak je spędzić, by nabrały wyjątkowego wymiaru. Może jednym z pomysłów będzie wspólna lektura ciekawej książki, na ławce w parku, a może czas kulinarnych eksperymentów w domowym zaciszu, na podstawie pomysłowych przepisów z książek wypożyczonych ze szkolnej biblioteki? Możliwości jest o wiele więcej, wybór należy do Was!

Znalezione obrazy dla zapytania książka dziecko matka    Znalezione obrazy dla zapytania książka dziecko matka

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

"Czytając- mogę być, kim chcę!"

"Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca, a dom, w którym jej nie ma- to czarny kryminał". Niech słowa, Kornela Makuszyńskiego, zachęcą wszystkich do sięgania po ciekawe książki, których szeroką ofertę (związaną z ostatnimi zakupami w ramach NPRCz) można znaleźć np. w naszej bibliotece. Ciekawą propozycją może być chociażby bestsellerowa seria "Czytam sobie", która wspomaga naukę czytania dla dzieci już od około 5 roku życia.

niedziela, 11 marca 2018

Narodowe Czytanie 2018

Narodowe Czytanie 2018

Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku czytano Quo vadis Henryka Sienkiewicza. W całej Polsce i za granicą Quo vadis przeczytano w ponad 2200 miejscach. w 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Tegoroczne Narodowe Czytanie odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasza biblioteka też zamierza się włączyć w tę akcję, we wrześniu br..

sobota, 3 marca 2018

10 TYDZIEŃ MÓZGU

     
           Warto ćwiczyć nasz mózg!  
      
W dniach 12-16 marca br. przypadają obchody Światowego Tygodnia Mózgu. Tydzień Mózgu to święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. Obchodzone od 1996 r., pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce od 1999 roku, czyli po raz dziesiąty. Z okazji tej okrągłej rocznicy zachęcamy do przeczytania zapisu fragmentów rozmowy (skróty pochodzą od „Bibliomaniaka”), którą z neurologiem Kają Nordengen, autorką książki "Mózg rządzi" przeprowadziła Monika Dzwonnik (PAP Life).

Kochamy rozumem, nie sercem, umysł osób kreatywnych ma w sobie coś z umysłu szaleńców - mózg to niezwykle fascynujące centrum dowodzenia. Jak podkreśla neurolog Kaja Nordengen, mózg rządzi. (...)

Jak to jest z potencjałem naszego mózgu, wykorzystujemy go w pełni?
- Wykorzystujemy cały nasz mózg, co nie oznacza, że nie skrywa on dodatkowego potencjału. Im więcej pracujemy naszym mózgiem tym więcej połączeń nerwowych się tworzy, z kolei, jeśli z nich nie korzystamy, one zanikają.
Jak zatem możemy trenować nasz mózg?
- Przede wszystkim, aby trenować nasz mózg warto robić rzeczy, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, warto sięgać po nowe doświadczenia, zdobywać nowe umiejętności. (...)
Nauka sama w sobie to doskonały trening mózgu.
- Oczywiście, wszystko czego się uczymy, doświadczamy, praktykujemy działa korzystnie na nasz mózg. Jeśli uczysz się tańca, trenujesz swoją lewą dłoń, to wszystko to również trening mózgu. Również aktywności fizyczne są doskonałym treningiem mózgu. Mózg jest centrum dowodzenia. (...)
Czy zatem można powiedzieć, że jeśli chodzi o pracę naszego mózgu, to jesteśmy nieco leniwi i idziemy na łatwiznę?
- Większość z nas idzie na łatwiznę i szuka najprostszych rozwiązań. (...)
- Mózg dostosowuje się do otoczenia, ale również przez to otoczenie jest kształtowany. Nasz mózg nie jest statyczny, jest plastyczny, zatem nawet jeśli znajdziemy się w zupełnie nowym środowisku, nowym otoczeniu, nasz mózg się dostosuje, dzięki czemu mamy dużą łatwość adaptacji
A jak to jest z kreatywnością - to coś, z czym się rodzimy, czy czego się uczymy?
- I jedno, i drugie. Możemy nauczyć się większej otwartości na świat, umiejętności obserwowania świata, wykorzystywania zmysłów w nowym sposób i nauczyć się wyrażać siebie w artystycznej formie. Jednak mózg osób bardzo kreatywnych jest nieco inny. Wszystko, co widzimy, słyszymy, czujemy przechodzi przez część mózgu zwaną wzgórzem - to taki strażnik w naszym mózgu, który kontroluje wszystko, powoduje np., że to, co odczuwamy za pośrednictwem naszych zmysłów nas nie przytłacza. To rodzaj pewnego filtra. Zatem, nie przyswajamy wszystkich informacji, które do nas docierają - pewnie oszalelibyśmy od tego. (...)
A inteligencja?
- W nauce dysponujemy narzędziami, które pozwalają zmierzyć poziom inteligencji. Kiedy mówimy o inteligencji nie mówimy o tym, ile ludzie wiedzą albo jak świetnie są wyedukowani, mówimy o ich umiejętności dostrzegania pewnych wzorców, abstrakcyjnego myślenia. Inteligencja jest tą cechą, z którą się rodzimy, środowisko, w którym przebywamy może jej mniej lub bardziej sprzyjać. (...)
Zatem to, kim i jacy jesteśmy nie sprowadza się wyłącznie do naszej inteligencji czy kreatywności. Mamy wiele różnych cech i umiejętności.

(http://kobieta.interia.pl/uczucia/news-nie-rob-z-mozgu-leniucha,nId,2552027)

Warto też „zajrzeć”: http://www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/index.html

niedziela, 25 lutego 2018

JĘZYK OJCZYSTY

Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków.
Kampania ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika  i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać
Kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny to podstawowe cele kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem kampanii jest Rada Języka Polskiego.
Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków; ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika  i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.
Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie – posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami. To między innymi za sprawą wspólnego języka ludzie, którzy żyją w różnych częściach świata, należą do różnych środowisk czy pokoleń – czują, że należą do jednej wspólnoty. Język, choć wewnętrznie bardzo zróżnicowany, gromadzi wspólne doświadczenia i systemy wartości Polaków – jest symbolicznym przewodnikiem po polskiej kulturze. Język jest czymś w rodzaju okularów, przez które patrzymy na świat – wpływa na nasz sposób postrzegania rzeczywistości, porządkuje ją, nazywa  i ocenia jej elementy. Jest częścią każdego z nas – mówimy nim niemal od urodzenia, w nim myślimy, śnimy, kłócimy się i wyrażamy miłość.
Kampania „Ojczysty – dodaj do ulubionych" została zainaugurowana 20 lutego 2012 roku, podczas konferencji prasowej w warszawskiej Galerii „Kordegarda”, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony różnorodności językowej.środa, 14 lutego 2018

Ferie z książką

                  Ferie zimowe- to czas odpoczynku od obowiązków szkolnych, ale też czas, który można poświęcić na kontakt z ulubioną książką, np. o tematyce nawiązującej do walentynek lub Dnia Kota. Warto "zakochać się" w książkach, szczególnie wtedy, gdy brak śniegu uniemożliwia typowo zimowe zabawy.

wtorek, 2 stycznia 2018

Badanie PIRLS 2016

PIRLS 2016- międzynarodowe badanie biegłości czytania.

Polscy czwartoklasiści zajęli 6 miejsce na świecie i 3 miejsce w Europie wśród 50 badanych krajów świata. Te wyniki stawiają polskich uczniów w światowej czołówce, ponieważ pokazują, że radzą sobie oni zarówno z tekstami literackimi, jak i użytkowymi. Duża w tym zasługa nauczycieli polonistów oraz bibliotek szkolnych i nauczycieli bibliotekarzy, zachęcających do czytania.
Jednak kompetencje związane z czytelnictwem trudno ograniczać do samej szkoły. Wiele zależy między innymi od wykształconych rodziców, ich nastawienia do czytania, liczby książek w domu. Dawanie dziecku przykładu w środowisku domowym, czytanie przez matkę i ojca, jest czymś bardzo ważnym, co może procentować w przyszłości.
Jednak jest też "druga strona medalu". Poza wskazaniem bardzo dobrego wyniku polskich uczniów, badanie PIRLS pokazało, że w biegłości czytania dziewczynki są znacząco lepsze od chłopców, czyli tym samym polska szkoła powinna skuteczniej zachęcać chłopców do czytania. Przy okazji badania można było zaobserwować również słabe strony polskiej szkoły, które dotyczyły postawy uczniów względem czytania. Okazuje się, że w Polsce lubi czytać 41 procent uczniów, podczas gdy na świecie- 56 procent. Jedynie 32 procent uczniów lubi dostawać książki jako prezent, na świecie jest to 54 procent. Pewnym optymizmem napawa fakt, że tylko 12 procent czwartoklasistów twierdzi, że czytanie jest nudne (na  świecie- 11 procent). 
Warto więc kształtować postawę pozytywnego nastawienia względem lektury książek, tak w domu, jak i w szkole, i zachęcać dzieci, by odwiedzały szkolne biblioteki, i sięgały po zgromadzone tam książki lub kompletowały własne, domowe zasoby biblioteczne.

Nasza biblioteka też czeka na swoich czytelników. Z chęcią włączymy się w rozwijanie zainteresowań czytelniczych i każdemu uczniowi pomożemy wybrać ciekawą, interesującą lekturę. 

środa, 6 grudnia 2017

NPRCz- książki na półkach

Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa już na półkach!


Wszystkie książki, także angielskojęzyczne, trafiły na półki biblioteczne. Ich wpisywanie do ewidencji zakończyło się w pierwszych dniach grudnia, by zrobić mikołajkowy upominek naszym czytelnikom, którzy dopytywali się o to kiedy będą mogli w pełni korzystać z nowości. Nowości czekają! .Wystarczy zajrzeć do biblioteki i wybrać coś interesującego, szczególnie teraz, gdy zbliżają się Święta, a długie, ciemne wieczory nie zachęcają do zabaw na świeżym powietrzu. Zapraszamy!


czwartek, 16 listopada 2017

Kajko i Kokosz w Muzeum Początków Państwa Polskiego

Czytelniku! 
Zapewne znasz komiksy (przynajmniej niektóre) z przygodami Kajko i Kokosza. Teraz masz możliwość bliżej poznać czasy, w których żyli/ żyją mieszkańcy Mirmiłowa. Odwiedź Muzeum PPP, by obejrzeć wystawę "Kajko i Kokosz. Komiksowa Archeologia" i przekonać się, że w ciekawy sposób można połączyć przyjemność zwiedzania z przyswajaniem interesujących wiadomości. Janusz Christa, twórca postaci Kajko i Kokosza, odwołał się do badań archeologicznych i zabytków średniowiecznych, dlatego jego komiksy można traktować jako źródło wiedzy.
A przed lub po "wyprawie" do muzeum zapraszamy do naszej szkolnej biblioteki, by kontynuować czytelniczą przygodę z komiksami Janusza Christo lub innymi interesującymi książkami.

 

 
niedziela, 5 listopada 2017

Listopadowy czas wspomnień

Listopad to szczególny miesiąc w kalendarzu. Miesiąc, w którym opadają liście z drzew, co sygnalizuje zbliżającą się zimę, a także miesiąc skłaniający ludzi do zadumy nad czasem i jego przemijaniem. Przy tej okazji warto się na chwilę zatrzymać, by wspomnieć przynajmniej kilka osób, które zapisały się w historii literatury. Niektóre nazwiska są na pewno znane także naszym czytelnikom.
I tak: 5 XI br. to dzień śmierci wybitnego językoznawcy, twórcy Rady Języka Polskiego- Walerego Pisarka; to także 40 rocznica śmierci Rene Goscinnyego (francuskiego pisarza i scenarzysty pochodzenia polsko- żydowskiego), jednego z najpopularniejszych twórców europejskiego komiksu (współtwórca Asterixa, autor Mikołajka). 
MikołajekKolejna data to 14 XI. Przypadają wtedy dwa podobne wspomnienia: 110 rocznica urodzin szwedzkiej pisarki dla dzieci, Astrid Lindgren (m.in. Pippi Langstrump i Dzieci z Bullerbyn) oraz 110 rocznica urodzin Władysława Kopalińskiego- tłumacza, wydawcy i autora słowników.Następna data, przy której chcemy się zatrzymać to dzień 28 XI. Z jednej strony to 110 rocznica śmierci dramaturga, malarza, poety, nazywanego "czwartym wieszczem", czyli Stanisława Wyspiańskiego (obraz Macierzyństwo, dzieła Wesele, Noc Listopadowa i inne), a z drugiej strony to 123 rocznica urodzin patrona naszej szkoły, czyli Arkadego Fiedlera (np. Mały Bizon, Kanada pachnąca żywicą, Dywizjon 303, Ryby śpiewają w Ukajali, Mój ojciec i dęby i inne). Warto w tym miejscu dodać, że w tym dniu będziemy, jako społeczność szkolna, świętować też 30-lecie nadania szkole imienia.                                         
                                 

niedziela, 8 października 2017

Książki z NPRCz

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NPRCz nabiera stopniowo rozpędu w naszej szkole. Jak już informowałyśmy, zamówione książki dotarły do biblioteki w czasie wakacji. A teraz, po uporaniu się z pracochłonnym wydawaniem darmowych  podręczników, nadszedł czas by rozpakować kartony z przesyłką. Przed nami mnóstwo pracy. Trzeba wszystko dokładnie sprawdzić, czy zgadza się z zamówieniem, a następnie ostemplować i wprowadzić do ewidencji. Postaramy się zrobić to jak najszybciej, byście- kochani czytelnicy- mogli korzystać w pełni z całych, także tych nowych, zasobów naszej biblioteki.  Na razie, na "pierwszy ogień" wpisywania poszła "Zemsta", Aleksandra Fredry, na którą to lekturę oczekiwali uczniowie klas siódmych. Teraz kolej na następne nowości. Zaglądajcie do biblioteki, pamiętając o starym porzekadle, które głosi, że "książka jest najlepszym przyjacielem"!  Zapraszamy- Wasze bibliotekarki.

                      
 Festiwal literatury dla dzieci- "Czytanie wszystkimi zmysłami"

4 października br. nauczyciele bibliotekarze wzięli udział w Festiwalu Literatury dla Dzieci, który od 3 do 7 października po raz pierwszy zagościł w Poznaniu! Udali się tam po to, by na bieżąco śledzić co współczesna literatura ma najlepszego do zaoferowania najmłodszym czytelnikom. Tegoroczna edycja konferencji Festiwalu Literatury dla Dzieci poświęcona była historii literatury dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Przykładowo Olga Szmidt, autorka książki Kownacka – ta od Plastusia opowiedziała
z historyczno - biograficznej perspektywy o fenomenie popularności swojej bohaterki.
Z kolei na spotkaniu z autorką serii "Ale historia..." Grażyną Bąkiewicz można było dowiedzieć się między innymi skąd pisarka czerpie pomysły do swoich książek.
W najnowszej książce Grażyny Bąkiewicz Jadwiga kontra Jagiełlo grupa nastolatków przenosi się do czasów, kiedy Polską rządziło jednocześnie dwóch królów. Mają sprawdzić, kto – królowa Jadwiga czy Władysław Jagiełło – zrobił więcej dla Polski. Dziwne? Wcale nie! W niedalekiej przyszłości nauka historii wygląda zupełnie inaczej… Szczególnie, gdy nauczycielem jest pan Cebula.

Bogato ilustrowana seria "Ale historia…" z humorem przekazuje fakty historyczne
i ciekawostki. Można się o tym przekonać odwiedzając naszą bibliotekę, w zasobach której znajdują się te i inne ciekawe pozycje, z NPRCz.Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania


Wiadomo, że głośne czytanie dzieciom stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i rozwija wyobraźnię. Dlatego nasza biblioteka włączyła się w obchody tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.
Warto wspomnieć,że święto to zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, a data 29 września to dzień urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

Nasze świętowanie miało dosyć niecodzienną formę, ponieważ zaistniało w murach średniowiecznego zamku w Gniewie, podczas klasowej wycieczki.
Uczniowie klas 6 b, 6 a i 5 b wysłuchali fragmentów książki Grażyny Bąkiewicz "Kazimierzu, skąd ta forsa?", pozyskanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Czytany tekst pozwolił przenieść się "machiną czasu" do średniowiecza, czyli w czasy, których poznanie było jednym z celów wycieczki.


niedziela, 27 sierpnia 2017

2.09.2017 r.- NARODOWE CZYTANIE

                       2 września po raz kolejny odbędzie się największa akcja wspólnego czytania dzieł polskiej literatury! W tym roku lekturą Narodowego Czytania będzie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Dramat Wyspiańskiego zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji - dzieło konkurowało z "Przedwiośniem" Stefana Żeromskiego, "Pamiątkami Soplicy" Henryka Rzewuskiego i "Beniowskim" Juliusza Słowackiego.

                  Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza oraz "Lalkę" Bolesława Prusa. W ubiegłym roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. 


Wakacje dobiegają końca!

Były dobrym czasem wypoczynku; mamy nadzieję, że także z książką w ręku. 
Niedługo spotkamy się kolejny raz w murach naszej szkoły, chociaż już trwają prace przygotowawcze. 

Po wichurze z 11 sierpnia trzeba było niestety usunąć połamane drzewa. Zniszczona została też pergola z krzewem, która "brała udział" w konkursie fotograficznym Biblioteki Pedagogicznej.
 
Do zrealizowania są jeszcze dwa etapy. Jak to zrobimy...? Czas pokaże.W trakcie wakacji do biblioteki dotarła większość zamówionych książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. :)) Będą stopniowo wzbogacały ofertę czytelniczą.
A na razie zachęcamy do zainteresowania się akcją "Narodowego Czytania".


środa, 21 czerwca 2017

Wakacje z książką

Wakacje z książką

Bibliomaniacy!
Życzymy Wam udanych i bezpiecznych wakacji. Jednocześnie zachęcamy, byście sięgali po książki, bo"kto czyta, żyje podwójnie".

Przy okazji jeszcze ważna informacja, dotycząca Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Pierwsza transza przyznanych szkole środków spłynęła, a tym samym pierwsze zamówienie na książki (w tym przypadku-"angielskojęzyczne") zostało wysłane do wydawnictwa.
Do zobaczenia po wakacjach!
 


piątek, 9 czerwca 2017

"Jak nie czytam, jak czytam"

Ogólnopolska akcja promująca czytanie 
"Jak nie czytam, jak czytam".

6 czerwca nasza społeczność szkolna włączyła się w w/w akcję, która została podzielona na dwie części.
Najpierw dzieci ze świetlicy szkolnej rysowały kredą postacie z bajek, pisały tytuły ulubionych książek oraz hasła dotyczące czytelnictwa. Pojawiły się następujące wpisy: "Lubię czytać", "Czytam, bo lubię", "Czytelnicy ze świetlicy", "Książka moim najlepszym przyjacielem". Ponieważ dzieci ze świetlicy są częstymi gośćmi w bibliotece i wzorowymi czytelnikami, to bardzo chętnie uczestniczą w akcjach zachęcających do czytania.
W drugiej części- liczniejszej, uczniowie zebrali się na korytarzu szkolnym (a nie na boisku, ze względu na kapryśną pogodę)  i tam czytali swoje ulubione książki. Akcja potwierdziła tezę, że książki nie gryzą, a mogą okazać się dobrą rozrywką, nawet konkurującą z wszechobecnymi smartfonami.
 

wtorek, 6 czerwca 2017

"Jak nie czytam, jak czytam"

Ogólnopolska akcja promująca czytanie 
"Jak nie czytam, jak czytam".

6 czerwca nasza społeczność szkolna włączyła się w w/w akcję, która została podzielona na dwie części.
Najpierw dzieci ze świetlicy szkolnej rysowały kredą postacie z bajek, pisały tytuły ulubionych książek oraz hasła dotyczące czytelnictwa. Pojawiły się następujące wpisy: "Lubię czytać", "Czytam, bo lubię", "Czytelnicy ze świetlicy", "Książka moim najlepszym przyjacielem". Ponieważ dzieci ze świetlicy są częstymi gośćmi w bibliotece i wzorowymi czytelnikami, to bardzo chętnie uczestniczą w akcjach zachęcających do czytania.


W drugiej części- liczniejszej, uczniowie zebrali się na korytarzu szkolnym (a nie na boisku, ze względu na kapryśną pogodę)  i tam czytali swoje ulubione książki. Akcja potwierdziła tezę, że książki nie gryzą, a mogą okazać się dobrą rozrywką, nawet konkurującą z wszechobecnymi smartfonami.

niedziela, 4 czerwca 2017

BAJKOWY ZWIERZYNIEC IGNACEGO KRASICKIEGO

Czytamy bajki Ignacego Krasickiego

W środowe przedpołudnie, 31 maja br., uczniowie klas czwartych z ośmiu szkół podstawowych wzięli udział w zajęciach literacko-sportowych BAJKOWY ZWIERZYNIEC IGNACEGO KRASICKIEGO. Dzieci zaprezentowały m. in., wcześniej przygotowaną, inscenizację wybranej bajki i wykonały do niej ilustrację, wykazywały się znajomością treści bajek, uzupełniając braki w tekście, brały udział w konkurencjach sportowo- zręcznościowych, np. wyścigach żabek, czy "podawaniu" sera. Zadania  i cały przebieg międzyszkolnego spotkania zostały przygotowane przez grupę nauczycieli bibliotekarzy, realizujących Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (w naszej szkole to pp. Renata Nawrocka i Katarzyna Winiarska). Zajęcia rozpoczęły się na skwerze przy pomniku świętego Wojciecha, gdzie znajduje się plenerowa wystawa poświęcona prymasom. Kolejne punkty to: plac zabaw w Ogródku Jordanowskim, Dolina Pojednania i plac przed Katedrą
(w podziemiach której spoczywa Prymas Ignacy Krasicki). 
Zakończenie zajęć odbyło się na Rynku, gdzie rozłożono wszystkie plakaty i doklejono tytuły bajek oraz morały w nich zawarte. Na potwierdzenie znajomości bajek Księcia Poetów uczniowie otrzymali certyfikaty. Dodatkiem do nich były słodkie upominki w kształcie zwierzątek.
Zajęcia te pokazały, że bajki Krasickiego są aktualne także dzisiaj (216 lat po jego śmierci), były okazją do połączenia nauki z dobrą zabawą poza murami szkół, a dodatkowo wpisały się w obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce.